ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieodpłatna pomoc prawna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-29 13:30:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Węgorzewskiego są uruchomione w następujących lokalizacjach:
 
1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Bema 16A, pok. Nr 7
Dzień tygodnia
Godziny przyjęć
Podmioty udzielające porad
Poniedziałek
900-1300
adwokat / radca prawny
Wtorek
1200-1600
radca prawny/ adwokat
Środa
900-1300
 
radca prawny/  adwokat
1300-1700
organizacja pozarządowa
 
Czwartek
1200-1600
 
adwokat / radca prawny
800-1200
 
organizacja pozarządowa
 
Piątek
900-1300
 
adwokat / radca prawny
1300-1700
 
organizacja pozarządowa
Organizacja pozarządowa : Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie a nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego.
 
2. Urząd Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 18, pok. Nr 5,
(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie a nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego)
Poniedziałek: 900-1300
 
3. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, pok. Nr 1 ,
(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie a nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego)
Wtorek: 800-1200
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy uprawnionych mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego.
Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.
 
 
Zasady udzielania pomocy prawnej
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,
  z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:
 1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub
 2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby uprawnionej w wieku do 26 lat. lub powyżej 65.)
 6. złożenie oświadczenia, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej;
 7. przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
Nieodpłatna pomoc prawna dla osób w ciąży, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wytworzenia informacji: 2017-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 13:30:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 13:38:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-29 13:38:26
Artykuł był wyświetlony: 1001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Edukacja prawna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 11:47:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
EDUKACJA PRAWNA
 
Przydatne linki dotyczące upowszechniania wiedzy o:
 1. Możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej –informacje http://bip.powiatwegorzewski.pl/10004/Nieodplatna_pomoc_prawna/ oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl,
 2. Prawach i obowiązkach obywateli www.rpo.gov.pl, www.ms.gov.pl, www.prezydent.pl
 3. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej - www.ms.gov.pl,
 4. mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów – www.olsztyn.so.gov.pl
 5. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa – www.rcl.gov.pl, BIP Starostwa Powiatowego w Węgorzewie http://bip.powiatwegorzewski.pl/132/Strategie_2C_raporty_2C_opracowania/, zakładka konsultacje.
 
Inne przydatne linki:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Fiedosewicz-Stecyk Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 11:47:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 11:57:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 15:11:37
Artykuł był wyświetlony: 1842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu