ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Kontakt
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach
Ogonki 6
11-600 Węgorzewo
Tel. 0-87-421-76-50
Fax  0-87-421-76-51
e-mail:   
strona internetowa: http://www.zdp.powiatwegorzewski.pl 


2. Kierownictwo
p.o. Dyrektora: Łukasz Krupa
Główny księgowy: Beata Podlawska
3. Podstawa i przedmiot działania
Podstawą działania jest uchwała z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr LIII/237/2010 na mocy, której z dniem 1 lipca bieżącego roku powstał Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Ogonkach.
Przedmiot działania:
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 • nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 • nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

4. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach czynna jest:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15
Telefon czynny całodobowo kom. 663-443-404

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Laskowski Data wytworzenia informacji: 2010-07-29
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Laskowski Data wprowadzenia do BIP 2010-07-29 11:03:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2010-07-29 11:04:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 12:35:54
Artykuł był wyświetlony: 5903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu