ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/154/2017

Szczegóły informacji

XXXVI/154/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2017-08-03

Data podjęcia/podpisania: 2017-08-03

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2017 nr pozycja 3370, opublikowano dnia: 2017-08-08

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok

Zmienia:

XXIX/119/2016

Treść:

UCHWAŁA NR XXXVI/154/2017
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 03 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok       
 
       Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 814 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm) 
 
Rada Powiatu uchwala co następuje: 
 
§ 1 
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXIX/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonano następujących zmian:
I. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39.056.146,13 zł i obejmuje:
   1) wydatki bieżące w kwocie 34.421.935,76  zł, z czego
      a. wydatki jednostek budżetowych 31.934.321,79  zł , w tym:
          * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.373.849,57  ,
         * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.560.472,22 zł,
      b. dotacje na zadania bieżące 471.781,88 zł,
      c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.581.527,09 zł,
      d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 221.305 zł,
      e. obsługa długu 213.000,00  zł,
  2) wydatki majątkowe w kwocie 4.634.210,37  zł, z czego:
      a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  4.613.710,37 zł w tym:
          * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.324.789,06  zł
      b. pozostałe wydatki majątkowe 20.500 zł
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  5.850.859,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
5. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 143.364,51 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
6. Przychody budżetu wyniosą 932.114,51 zł, rozchody budżetu wyniosą 788.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  
 
§ 2 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok nie ulegają zmianie. 
 
§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.  
                                                                                                                                         
 
 
                                                                  
                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                    w Węgorzewie         
                                                                                  Maciej Zmitrowicz       

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabeala Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 12:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-03 09:34:01
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Data udostępnienia informacji: 2017-08-03 13:20:00
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data ostatniej zmiany: 2017-08-09 11:34:15
Artykuł był wyświetlony: 876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu