ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/165/2017

Szczegóły informacji

XXXVII/165/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2017-08-30

Data podjęcia/podpisania: 2017-08-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2017 nr pozycja 3521, opublikowano dnia: 2017-09-04

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok

Zmienia:

XXIX/119/2016

Treść:

UCHWAŁA NR XXXVII/165/2017
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok            
 
        Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 814 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm) 
 
Rada Powiatu uchwala co następuje: 
§ 1
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXIX/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonano następujących zmian:
 
I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 38.980.062,62 zł  i obejmuje:
   1) dochody bieżące w kwocie 35.817.226,62 zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 217.385,00 zł
    2) dochody majątkowe w kwocie 3.162.836,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.942.636,00 zł.
II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39.193.427,13 zł i obejmuje:
    1) wydatki bieżące w kwocie 34.494.876,96  zł, z czego
       a. wydatki jednostek budżetowych 31.956.879,15  zł , w tym:
          * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.370.859,78  zł,
          * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.586.019,37 zł,
       b. dotacje na zadania bieżące 471.781,88 zł,
       c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.631.910,93 zł,  
       d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 221.305 zł,
       e. obsługa długu 213.000,00  zł,
    2) wydatki majątkowe w kwocie 4.698.550,17  zł, z czego:
        a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  4.678.050,17 zł w tym:
          * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.324.789,06  zł
        b. pozostałe wydatki majątkowe 20.500 zł
 
2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
4. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 213.364,51 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
5. Przychody budżetu wyniosą 1.002.114,51 zł, rozchody budżetu wyniosą 788.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  
 
§ 2 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok nie ulegają zmianie. 
 
§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 
                                                                                                                       
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie          
Maciej Zmitrowicz        

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabeala Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 14:02:00
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-04 12:22:57
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Data udostępnienia informacji: 2017-09-04 12:31:39
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 13:11:33
Artykuł był wyświetlony: 965 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu