w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017... - Akty prawne - Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/169/2017

Szczegóły informacji

XXXVIII/169/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2017-09-28

Data podjęcia/podpisania: 2017-09-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2017 nr pozycja 3857, opublikowano dnia: 2017-10-02

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok

Zmienia:

XXIX/119/2016

Treść:

UCHWAŁA NR XXXVIII/169/2017
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 września 2017 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok       
 
      Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 814 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm) 
 
Rada Powiatu uchwala co następuje: 
 
§ 1
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXIX/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonano następujących zmian:
I. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39.279.497,13 zł i obejmuje:
   1) wydatki bieżące w kwocie 34.535.946,96  zł, z czego
       a. wydatki jednostek budżetowych 31.994.349,15  zł , w tym:
           * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.350.834,87  zł,
           * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.643.514,28 zł,
       b. dotacje na zadania bieżące 471.781,88 zł,
       c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.635.510,93 zł,  
       d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 221.305,00 zł,
       e. obsługa długu 213.000,00  zł,
    2) wydatki majątkowe w kwocie 4.743.550,17  zł, z czego:
        a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  4.678.050,17 zł w tym:
            * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.324.789,06  zł
        b. pozostałe wydatki majątkowe 65.500,00 zł
2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
5. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 258.364,51 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
6. Przychody budżetu wyniosą 1.047.114,51 zł, rozchody budżetu wyniosą 788.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.    
 
 § 2 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok nie ulegają zmianie. 
 
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                 w Węgorzewie         
                                                                                             Maciej Zmitrowicz       

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabeala Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2017-09-28 13:42:00
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 12:08:59
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 12:13:20
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data ostatniej zmiany: 2017-10-02 14:56:52
Artykuł był wyświetlony: 1018 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu