ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIX/174/2017

Szczegóły informacji

XXXIX/174/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIX

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2017-10-26

Data podjęcia/podpisania: 2017-10-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2017 nr pozycja 4308, opublikowano dnia: 2017-11-08

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok

Zmienia:

XXIX/119/2016

Treść:

UCHWAŁA NR XXXIX/174/2017
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26 października 2017 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok       
 
     Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1868) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm) Rada Powiatu uchwala co następuje: 
 
§ 1
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXIX/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonano następujących zmian:
I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 39.418.201,68 zł i obejmuje:
   1) dochody bieżące w kwocie 36.197.365,68 zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 217.385,00 zł
   2) dochody majątkowe w kwocie 3.220.836,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.942.636,00 zł.
II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39.676.566,19 zł i obejmuje:
   1) wydatki bieżące w kwocie 34.875.016,02  zł, z czego
      a. wydatki jednostek budżetowych 32.280.534,21  zł, w tym:
          * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.376.631,76  zł,
          * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.903.902,45 zł,
    b. dotacje na zadania bieżące 471.781,88 zł,
    c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.688.394,93 zł,  
    d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 221.305,00 zł,
    e. obsługa długu 213.000,00  zł,
  2) wydatki majątkowe w kwocie 4.801.550,17  zł, z czego:
    a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  4.678.050,17 zł w tym:
      * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.324.789,06  zł
    b. pozostałe wydatki majątkowe 123.500,00 zł
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  5.895.357,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 9  do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7  do niniejszej uchwały.
8. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 258.364,51 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. 
 
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.                                                                            
 
Przewodniczący Rady Powiatu 
w Węgorzewie          
Maciej Zmitrowicz       

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabeala Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2017-10-26 14:05:00
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-02 14:04:52
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Data udostępnienia informacji: 2017-11-02 14:16:51
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 10:28:37
Artykuł był wyświetlony: 1105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu