ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XL/181/2017

Szczegóły informacji

XL/181/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2017-11-30

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2017-11-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2017 nr pozycja 5011, opublikowano dnia: 2017-12-08

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok

Zmienia:

XXIX/119/2016

Treść:

UCHWAŁA NR XL/181/2017
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30 listopada 2017 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok       
 
         Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1868 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) 
 
Rada Powiatu uchwala co następuje: 
 
§ 1
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXIX/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonano następujących zmian:
I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 39.566.831,68 zł i obejmuje:
    1) dochody bieżące w kwocie 36.330.995,68 zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 217.385,00 zł
    2) dochody majątkowe w kwocie 3.235.836,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.942.636,00 zł.
II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39.825.196,19 zł i obejmuje:
  1) wydatki bieżące w kwocie 35.008.646,02  zł, z czego
      a. wydatki jednostek budżetowych 32.432.826,69  zł , w tym:
          * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.445.770,87  zł,
          * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.987.055,82 zł,
      b. dotacje na zadania bieżące 459.160,40 zł,
      c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.682.353,93 zł, 
      d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 221.305,00 zł,
      e. obsługa długu 213.000,00  zł,
  2) wydatki majątkowe w kwocie 4.816.550,17  zł, z czego:
     a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  4.678.050,17 zł w tym:
        * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.324.789,06  zł
      b. pozostałe wydatki majątkowe 138.500,00 zł
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  5.938.847,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
5. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 258.364,51 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. 
 
 § 2
 Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok nie ulegają zmianie. 
 
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.             
 
Przewodniczący Rady Powiatu   
w Węgorzewie              
Maciej Zmitrowicz            

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 14:09:00
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 15:06:25
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 15:11:45
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data ostatniej zmiany: 2018-01-08 11:09:40
Artykuł był wyświetlony: 924 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu