ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLI/184/2017

Szczegóły informacji

XLI/184/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LXI

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2017-12-28

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 229, opublikowano dnia: 2018-01-09

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok

Zmienia:

XXIX/119/2016

Treść:

UCHWAŁA NR XLI/184/2017
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 grudnia 2017 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok       
 
        Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1868 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) 
 
Rada Powiatu uchwala co następuje:  
 
§ 1
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXIX/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonano następujących zmian: 
I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 39.725.737,68 zł 
i obejmuje:
    1) dochody bieżące w kwocie 36.489.901,68 zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 217.385,00 zł
    2) dochody majątkowe w kwocie 3.235.836,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.942.636,00 zł.
II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39.773.618,19 zł i obejmuje:
   1) wydatki bieżące w kwocie 34.957.068,02  zł, z czego
       a. wydatki jednostek budżetowych 32.372.791,93  zł , w tym:
           * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.388.606,91  zł,
           * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.984.185,02 zł,
        b. dotacje na zadania bieżące 459.160,40 zł,
        c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.690.810,69 zł,  
        d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 221.305,00 zł,
        e. obsługa długu 213.000,00  zł,
 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.816.550,17  zł, z czego:
     a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  4.678.050,17 zł w tym:
         * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.324.789,06  zł
     b. pozostałe wydatki majątkowe 138.500,00 zł
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  5.938.880,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
4. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 47.880,51 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
5. Przychody budżetu wyniosą 836.630,51 zł, rozchody budżetu wyniosą 788.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  
 
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 rok nie ulegają zmianie. 
 
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.        
 
Przewodniczący Rady Powiatuw
w Węgorzewie           
Maciej Zmitrowicz          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabeala Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2017-12-28 14:34:00
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 11:57:11
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 12:02:57
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 09:54:44
Artykuł był wyświetlony: 714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu