ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 198/2018

Szczegóły informacji

198/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2018-02-07

Data podjęcia/podpisania: 2018-02-07

Tytuł aktu:

W sprawie powołania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim.

Treść:

Uchwała nr 198/2018
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 07 lutego 2018 r.
 
w sprawie powołania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim.
 
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/82/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie  z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Węgorzewskim na lata 2016-2023,
uchwala co następuje:
Ekonomia Społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. Ekonomia społeczna to kierunek myślenia zmierzający do aktywizacji zawodowej i społecznej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
§ 1.
 
Mając na uwadze Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) oraz Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur 2015-2020 powołuje się Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim, zwany dalej Zespołem.
 
§ 2.
 
1. Zespół tworzą podmioty z obszaru powiatu węgorzewskiego reprezentujące sektor publiczny, społeczny i gospodarczy, reprezentowane przez wskazanych przedstawicieli tj.:
 1. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.
 2. Urząd Miejski w Węgorzewie.
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie.
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.
 6. Gmina Pozezdrze.
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach.
 8. Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim.
 9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trygort.
 10. Stowarzyszenie Kobie Mazurskich „DZIEWCZYNY ZNAD SAPINY” Pozezdrze.
 11. Stowarzyszenie Wspólnota Polska Koło w Węgorzewie.
 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
 13. Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD).
 14. Stowarzyszenie” ŚWIĘCAJTY” Promocji i Rozwoju Sołectwa Ogonki.
 15. Stowarzyszenie Naturalnie Kultura Węgorzewo.
 16. Spółdzielnia Socjalna WĘGORZEWIANKA w Węgorzewie.
2. Członkowie Zespołu podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierają Przewodniczącego Zespołu oraz jego zastępcę i Sekretarza, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu.
3. Przewodniczący Zespołu lub jego zastępca kierują pracami Zespołu i reprezentują go na zewnątrz.
4. Przewodniczący Zespołu lub jego zastępca mogą powołać w skład Zespołu przedstawicieli innych jednostek na podstawie złożonych deklaracji przystąpienia do Zespołu.
4. Sekretarz Zespołu prowadzi na bieżąco aktualny skład Członków Zespołu.
5. Członkowie Zespołu wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie.
7. Członkowie Zespołu wyznaczą spośród siebie jednostkę do obsługi administracyjno-organizacyjnej Zespołu, chyba że inny podmiot spoza składu Zespołu podejmie się obsługi Zespołu.
 
§ 3.
1.Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 1. utworzenie i monitorowanie wdrażania „Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim”;
 2. opracowanie ścieżki wsparcia dla potencjalnych i istniejących podmiotów ekonomii społecznej;
 3. opracowanie propozycji rozwiązań finansowych w zakresie systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej;
 4. identyfikowanie rozwiązań systemowych w powiecie w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i pomoc w ich adaptowaniu;
 5. inicjowanie działań wspierających podmioty ekonomii społecznej;
 6. wyrażanie opinii w sprawach związanych z ekonomią społeczną;
 7. promowanie i wspieranie działań podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej;
 8. współudział w tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących ekonomii społecznej;
 9. sporządzanie rocznego planu działań oraz przedstawianie Zarządowi Powiatu sprawozdania z jego realizacji.
§ 4.
 
Zespół uchwali szczegółowy regulamin działania i pozostałe dokumenty wewnętrzne regulujące sposób działania Zespołu.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
STAROSTA
Halina Faj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Gasik Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Dawcewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 14:46:50
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Gasik Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 14:46:53
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Gasik Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 14:46:53
Artykuł był wyświetlony: 1050 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu