ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 199/2018

Szczegóły informacji

199/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2018-02-07

Data podjęcia/podpisania: 2018-02-07

Tytuł aktu:

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Treść:

Uchwała Nr 199/ 2018
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 07 lutego 2018 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, przyjętego Uchwałą Nr XXLII/189/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę nr XL/178/2017 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 30.11.2017 w sprawie Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.”,
Zarząd Powiatu uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Ogłasza się otwarty Konkurs Ofert 2018 na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w zakresie:
 
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3. Podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Działalności na rzecz  osób w wieku emerytalnym;
7. Działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
§ 2
 
1.Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
1. Informację o ogłoszeniu Konkursu Ofert 2018 publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Węgorzewskiego,
  2. na stronie internetowej Powiatu Węgorzewskiego, w zakładce Aktualności,
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
Halina Faj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Gasik Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Dawcewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 14:49:00
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Gasik Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 14:50:01
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Gasik Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 14:50:01
Artykuł był wyświetlony: 946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu