ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIV/204/2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLIV/204/2018

Szczegóły informacji

XLIV/204/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIV

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-03-29

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-04-09

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok

Zmienia:

XLI/188/2017

Treść:

UCHWAŁA NR XLIV/204/2018
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29 marca 2018 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok            
 
        Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2017 r. , poz. 1868 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) 
 
Rada Powiatu uchwala co następuje:  
 
§ 1
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLI/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonano następujących zmian:
I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 43.437.617,47 zł  i obejmuje:
    1) dochody bieżące w kwocie 39.147.462,07 zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.613.946,07 zł
     2) dochody majątkowe w kwocie 4.290.155,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.702.552,40 zł.
II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 43.759.232,69 zł i obejmuje:
    1) wydatki bieżące w kwocie 37.833.478,05  zł, z czego
        a. wydatki jednostek budżetowych 33.425.933,02  zł, w tym:
           * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.611.711,90  zł,
           * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.814.161,12 zł,
         b. dotacje na zadania bieżące 477.634,98 zł,
          c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.603.129,00 zł,  
          d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.124.781,05 zł,
          e. obsługa długu 202.000,00  zł,
     2) wydatki majątkowe w kwocie 5.925.754,64  zł, z czego:
         a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  5.925.754,64 zł w tym:
             * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.627.274,30  zł
         b. pozostałe wydatki majątkowe 0,00 zł
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 5.778.945,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8  do niniejszej uchwały.
7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 321.615,22 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
8. Przychody budżetu wyniosą 1.110.365,22 zł, rozchody budżetu wyniosą 788.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.  
 
§ 2 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok nie ulegają zmianie. 
 
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.          
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie           
Maciej  Zmitrowicz        

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-29
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-05 15:22:20
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 10:52:00
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 14:56:48
Artykuł był wyświetlony: 1119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu