ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLVI/211/2018

Szczegóły informacji

XLVI/211/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVI

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-05-24

Data podjęcia/podpisania: 2018-05-24

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 2486, opublikowano dnia: 2018-05-25

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok

Zmienia:

XLI/188/2017

Treść:

UCHWAŁA NR XLVI/211/2018
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 maja 2018 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok        
 
      Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1868 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) Rada Powiatu uchwala co następuje:  
 
§ 1 
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLI/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonano następujących zmian:
 
I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 43.860.507,75 zł  i obejmuje:
   1) dochody bieżące w kwocie 39.284.357,35 zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.613.946,07 zł
   2) dochody majątkowe w kwocie 4.576.150,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.702.552,40 zł.
 
II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 44.240.257,09 zł i obejmuje:
    1) wydatki bieżące w kwocie 38.230.373,33 zł, z czego
       a. wydatki jednostek budżetowych 33.809.298,30  zł, w tym:
           * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.610.740,66  zł,
           * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.198.557,64 zł,
       b. dotacje na zadania bieżące 477.634,98 zł,
       c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.616.659,00 zł,  
       d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.124.781,05 zł,
       e. obsługa długu 202.000,00  zł,
  2) wydatki majątkowe w kwocie 6.009.883,76  zł, z czego:
      a. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.989.883,76  zł w tym:
          * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.627.274,30 zł
      b. pozostałe wydatki majątkowe 20.000,00 zł
 
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  5.878.184,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8  do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 379.749,34 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
7. Przychody budżetu wyniosą 1.168.499,34 zł, rozchody budżetu wyniosą 788.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.  
 
§ 2 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok nie ulegają zmianie. 
 
§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu           
w Węgorzewie                     
Maciej  Zmitrowicz                 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 13:59:00
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Dorota Sakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-28 12:34:03
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Data udostępnienia informacji: 2018-05-28 12:44:21
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 12:44:21
Artykuł był wyświetlony: 866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu