ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. 138/2017 Obowiązujący
2 2017-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dariuszowi Jurkiewiczowi Dyrektorowi PCPR do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Węgorzewskiego w ramach realizacji projektu „Silna i zdrowa rodzina” w ramach projektu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-0073/16. 137/2017 Obowiązujący
3 2017-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w latach 2017-2019 projektu konkursowego w ramach naboru RPWM.11.02.03.IZ.00-28-0073/16 pt. ”Silna i zdrowa rodzina” Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałanie RPWM.11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. 136/2017 Obowiązujący
4 2017-02-22 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu przez Starostę Węgorzewskiego. 135/2017 Obowiązujący
5 2017-02-22 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie przyjęcia "Katalogu towarów i usług objętych dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się". 134/2017 Obowiązujący
6 2017-02-15 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Węgorzewskiego w 2017 r. 133/2017 Obowiązujący
7 2017-02-23 Uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzone ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Węgorzewskiego XXXI/135/2017 Obowiązujący
8 2017-02-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2017– 2026 XXXI/134/2017 Obowiązujący
9 2017-02-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok XXXI/133/2017 Obowiązujący
10 2017-02-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” XXXI/132/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu