ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
119/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXIX/139/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/138/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/137/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień na chorobę COVID-19
Nr aktu prawnego
XXIX/136/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
118/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
117/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, a także koła gospodyń wiejskich
Nr aktu prawnego
116/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Nr aktu prawnego
115/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021–2026
Nr aktu prawnego
XXVIII/135/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji