ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-04-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dariuszowi Jurkiewiczowi Dyrektorowi PCPR do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Węgorzewskiego 18/2019 Obowiązujący
22 2019-04-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w latach 2019 - 2021 projektu konkursowego w ramach naboru RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 pt. „Twoja rodzina. Twoja siła” Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 17/2019 Obowiązujący
23 2019-03-28 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Węgorzewie za 2018 rok. 16/2019 Obowiązujący
24 2019-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2019. 15/2019 Obowiązujący
25 2019-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2019. 14/2019 Obowiązujący
26 2019-03-05 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok. 13/2019 Obowiązujący
27 2019-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2019 roku. 12/2019 Obowiązujący
28 2019-02-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie na 2019 rok. 11/2019 Obowiązujący
29 2019-02-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie na 2019 rok. 10/2019 Obowiązujący
30 2019-02-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie na 2019 rok. 9/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu