ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
19/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dariuszowi Jurkiewiczowi Dyrektorowi PCPR do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
18/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w latach 2019 - 2021 projektu konkursowego w ramach naboru RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 pt. „Twoja rodzina. Twoja siła” Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
17/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Węgorzewie za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
16/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2019.
Nr aktu prawnego
15/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2019.
Nr aktu prawnego
14/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
13/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
12/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
11/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
10/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji