ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2018. 205/2018 Obowiązujący
82 2018-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2018. 204/2018 Obowiązujący
83 2018-02-27 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie Powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2018. 203/2018 Obowiązujący
84 2018-02-13 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok. 202/2018 Obowiązujący
85 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i finansowania sieci dróg powiatowych Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018 – 2028”. 201/2018 Obowiązujący
86 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2018 r. 200/2018 Obowiązujący
87 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018. 199/2018 Obowiązujący
88 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie powołania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim. 198/2018 Obowiązujący
89 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności pieniężnych Powiatu Węgorzewskiego przypadających od dłużnika. 197/2018 Obowiązujący
90 2018-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Węgorzewie Nr 143/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale tworzące mieszkaniowy zasób powiatu węgorzewskiego. 196/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu