ˆ

Uchwały Zarządu Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2021
Nr aktu prawnego
127/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2021
Nr aktu prawnego
126/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Węgorzewie za 2020 rok
Nr aktu prawnego
125/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Nr aktu prawnego
124/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2021
Nr aktu prawnego
123/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
122/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi wewnętrznej na terenie gminy Pozezdrze (działka nr 6/22), celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
121/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1801N (działka nr ewid. 186/2 w obrębie 19 Przystań – Stawki), celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
120/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
119/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
118/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji