ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1071
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienia p. o. zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Mazurskie Centrum Zdrowia" Szpital Powiatowy w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXII/162/2004
Status
Uchylony
Lp: 1072
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W prawie zatrudnienia p.o. Dyrektora w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Mazurskie Centrum Zdrowia" Szpital Powiatowy w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
XXII/161/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1073
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie rozwiązania umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Mazurskie Centrum Zdrowia" Szpital Powiatowy w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXII/160/2004
Status
Uchylony
Lp: 1074
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXII/159/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1075
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały Nr II/14/2002 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie powołania doraźnej Komisji w celu opracowania projektu Statutu.
Nr aktu prawnego
XXI/158/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1076
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
Nr aktu prawnego
XXI/157/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1077
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XXI/156/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1078
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie uczestnictwa Powiatu Węgorzewskiego w realizacji programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami w 2004 roku, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXI/155/2004
Status
Uchylony
Lp: 1079
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
Nr aktu prawnego
XXI/154/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1080
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia powiatowego "Programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2004-2008" W sprawie przyjęcia powiatowego �Programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2004-2008
Nr aktu prawnego
XXI/153/2004
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji