ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1121
Data podjęcia
2004-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i słuchaczy szkół kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Węgorzewski i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXV/175/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1122
Data podjęcia
2004-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Węgorzewo w zakresie schronisk młodzieżowych
Nr aktu prawnego
XXV/174/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1123
Data podjęcia
2004-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie nadania Aktu Założycielskiego Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXV/173/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1124
Data podjęcia
2004-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie"
Nr aktu prawnego
XXIV/172/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1125
Data podjęcia
2004-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXIV/171/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1126
Data podjęcia
2004-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2004 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/170/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1127
Data podjęcia
2004-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie Powiatowego planu gospodarki odpadami na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2010
Nr aktu prawnego
XXIII/169/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1128
Data podjęcia
2004-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2004-2010
Nr aktu prawnego
XXIII/168/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1129
Data podjęcia
2004-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie węgorzewskim.
Nr aktu prawnego
XXIII/167/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1130
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Węgorzewie a Wójtem Gminy Budry w sprawie remontu dróg gruntowych w Gminie Budry.
Nr aktu prawnego
XXII/166/2004
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji