ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1131
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie rezerwatu przyrody "Siedem Wysp jez. Oświn".
Nr aktu prawnego
XXII/165/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1132
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
O podjęciu działań w celu przekazania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr aktu prawnego
XXII/164/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1133
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu
Nr aktu prawnego
XXII/163/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1134
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienia p. o. zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Mazurskie Centrum Zdrowia" Szpital Powiatowy w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXII/162/2004
Status
Uchylony
Lp: 1135
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W prawie zatrudnienia p.o. Dyrektora w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Mazurskie Centrum Zdrowia" Szpital Powiatowy w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
XXII/161/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1136
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie rozwiązania umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Mazurskie Centrum Zdrowia" Szpital Powiatowy w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXII/160/2004
Status
Uchylony
Lp: 1137
Data podjęcia
2004-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXII/159/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1138
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały Nr II/14/2002 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie powołania doraźnej Komisji w celu opracowania projektu Statutu.
Nr aktu prawnego
XXI/158/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1139
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
Nr aktu prawnego
XXI/157/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1140
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XXI/156/2004
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji