ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1141
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie uczestnictwa Powiatu Węgorzewskiego w realizacji programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami w 2004 roku, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXI/155/2004
Status
Uchylony
Lp: 1142
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
Nr aktu prawnego
XXI/154/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1143
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia powiatowego "Programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2004-2008" W sprawie przyjęcia powiatowego �Programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2004-2008
Nr aktu prawnego
XXI/153/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1144
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Węgorzewie a Wójtem Gminy Pozezdrze w sprawie remontu dróg gruntowych w Gminie Pozezdrze
Nr aktu prawnego
XXI/152/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1145
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Węgorzewie a Wójtem Gminy Pozezdrze w sprawie budowy chodnika przy ul Młyńskiej i 1 Maja w Pozezdrzu
Nr aktu prawnego
XXI/151/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1146
Data podjęcia
2004-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia programu Uwarunkowania i Możliwości Rozwoju - Zintegrowany Program Rozwoju Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXI/150/2004
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1147
Data podjęcia
2004-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych na 2004 rok dochodach budżetu powiatu
Nr aktu prawnego
XX/149/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1148
Data podjęcia
2004-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu na rok 2004 r.
Nr aktu prawnego
XX/148/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1149
Data podjęcia
2004-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały Nr VIII /41/2002 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie utworzenia Mazurskiego Centrum Zdrowia �Mamry� spółka z o.o. w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XIX/147/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1150
Data podjęcia
2004-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego dla Dorosłych w Węgorzewie oraz nadania nowo powstałej szkole Aktu Założycielskiego
Nr aktu prawnego
XIX/146/2004
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji