ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1151
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/207/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1152
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia stanowiska o finansowaniu w ramach zadań zleconych składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych
Nr aktu prawnego
XLVI/206/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1153
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie odwołania oraz powołania przedstawiciela Rady Społecznej Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
XLVI/205/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1154
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Węgorzewskiego o utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej
Nr aktu prawnego
XLVI/204/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1155
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/170/2009 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2009.
Nr aktu prawnego
XLVI/203/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1156
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XLV/202/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1157
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015
Nr aktu prawnego
XLV/201/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1158
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Budry na realizację inwestycji
Nr aktu prawnego
XLV/200/2009
Status
Uchylony
Lp: 1159
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wskazania przedstawicieli do powiatowo – gminnego zespołu do spraw opiniowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie remontów i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Węgorzewo
Nr aktu prawnego
XLV/199/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1160
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II SA/Ol 99/09) wydanego w sprawie oddalenia skargi na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. - nr PN.0911-145/09 dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Węgorzewie Pana Jerzego Kotowicza.
Nr aktu prawnego
XLV/198/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji