ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1161
Data podjęcia
2003-08-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wegorzewie
Nr aktu prawnego
XII/79/03
Status
Obowiązujący
Lp: 1162
Data podjęcia
2003-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2003 r.
Nr aktu prawnego
XI/76/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1163
Data podjęcia
2003-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2003 r.
Nr aktu prawnego
XI/75/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1164
Data podjęcia
2003-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie przy ul. B. Prusa 10.
Nr aktu prawnego
XI/74/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1165
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie węgorzewskim na 2003r
Nr aktu prawnego
X/73/2002
Status
Obowiązujący
Lp: 1166
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 r.
Nr aktu prawnego
X/72/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1167
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zawarcia porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącego prowadzenia obozu nauki języków – z językiem francuskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
X/71/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1168
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2003 r.
Nr aktu prawnego
X/70/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1169
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2003 r.
Nr aktu prawnego
X/69/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1170
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zgłoszenia przedstawiciela Rady Powiatu w Węgorzewie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
X/68/2003
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji