ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVI/207/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XLVI/207/2009

Szczegóły informacji

XLVI/207/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVI

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 2009-10-29

Data podjęcia/podpisania: 2009-10-29

Tytuł aktu:

W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok

Treść:

Uchwała Nr XLVI/207/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 214, poz. 1806, Nr 102, poz. 1055) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708; Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz. U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381; Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r., Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587; Dz. U. z 2007 r., Nr 115, poz. 791; Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz. 984; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1112; Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1317; Dz. U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100; Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504; Dz. U. z 2009 r., Nr 72, poz. 619; Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666).
 
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXXV/166/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. dokonuje się następujących zmian:
  1. wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.220.318 zł i obejmuje:
   • dochody bieżące w kwocie 29.996.593 zł ,
   • dochody majątkowe w kwocie 5.223.725 zł .
  2. wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 37.245.589 zł i obejmuje:
   - wydatki bieżące w kwocie 28.203.750 zł , w tym na:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.356.366. zł,
   • dotacje 206.867 zł,
   • wydatki na obsługę długu 691.536 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące 10.948.981zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 9.041.839 zł.
 2. W załączniku Nr 3 do uchwały wskazanej w pkt. 1 z zadania ujętego w poz. 1 wydziela się środki na niekwalifikowane roboty dodatkowe wskazane w poz. 1a oraz dodaje się zadanie o wartości 46.000 zł, pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie”. Załącznik przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 3a do uchwały wskazanej w pkt. 1 zmniejsza się łączną wartość zadania pn. „Remont obiektów mostowych na drogach powiatowych” do kwoty 341.218 zł i zwiększa się łączną wartość zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1807N na odcinku Węgorzewo (ul. Jasna) – Kal” do kwoty 650.792 zł oraz dodaje się zadanie inwestycyjne o wartości 53.580 zł pn. „Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów oraz parkingu na ul. Węgorzewskiej w Radziejach” i dodaje się kwotę 45.000 zł na zakupy inwestycyjne pn. „zakup samochodu osobowo-dostawczego”. Załącznik przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
 4. W wyniku zmian opisanych w pkt. 1 dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do uchwały wskazanej w pkt. 1 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
 5. Dokonuje się zmian planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W wyniku zmian opisanych w pkt. 1 dokonuje się zmiany planu dotacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. W § 4 pkt. 2 lit. a) uchwały wskazanej w pkt. 1 kwotę „200.000 zł” zastępuje się kwotą 35.452 zł. Łączna wysokość planowanych rezerw wynosi 173.952 zł.
 8. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2.025.271 zł.
§ 2 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2009 rok nie ulegają zmianie. 
§ 3
1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie               
Wiesław Pietrzak            
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Buć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Buć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-03 15:28:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-04 08:10:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-04 08:10:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony