ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1171
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie odwołania oraz powołania przedstawiciela Rady Społecznej Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
XLVI/205/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1172
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Węgorzewskiego o utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej
Nr aktu prawnego
XLVI/204/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1173
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/170/2009 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2009.
Nr aktu prawnego
XLVI/203/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1174
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XLV/202/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1175
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015
Nr aktu prawnego
XLV/201/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1176
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Budry na realizację inwestycji
Nr aktu prawnego
XLV/200/2009
Status
Uchylony
Lp: 1177
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wskazania przedstawicieli do powiatowo – gminnego zespołu do spraw opiniowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie remontów i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Węgorzewo
Nr aktu prawnego
XLV/199/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1178
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II SA/Ol 99/09) wydanego w sprawie oddalenia skargi na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. - nr PN.0911-145/09 dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Węgorzewie Pana Jerzego Kotowicza.
Nr aktu prawnego
XLV/198/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1179
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XLV/197/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1180
Data podjęcia
2009-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/196/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji