ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1171
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Węgorzewskim na lata 2003-2015
Nr aktu prawnego
X/67/2003
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1172
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale w sprawie powołania doraźnej komisji w celu opracowania projektu Statutu
Nr aktu prawnego
X/66/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1173
Data podjęcia
2010-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Powiecie Węgorzewskim.
Nr aktu prawnego
L/219/2010
Status
Uchylony
Lp: 1174
Data podjęcia
2010-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: nadania Aktu Założycielskiego i statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
L/218/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1175
Data podjęcia
2010-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie.
Nr aktu prawnego
L/217/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1176
Data podjęcia
2003-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
VI/35/2003
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1177
Data podjęcia
2003-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady
Nr aktu prawnego
VI/34/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1178
Data podjęcia
2003-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia pożyczki na wykonanie termomodernizacji obiektów Liceum Ogólnokształcącego w Węgorzewie przy ul. B. Prusa 10.
Nr aktu prawnego
V/33/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1179
Data podjęcia
2003-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki
Nr aktu prawnego
V/32/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1180
Data podjęcia
2003-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr aktu prawnego
V/31/2003
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji