ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
XLIX/222/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/201/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2018.
Nr aktu prawnego
XLIX/221/2018
Status
Nieobowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2018-08-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018– 2026
Nr aktu prawnego
XLVIII/220/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2018-08-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/219/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018– 2026
Nr aktu prawnego
XLVII/218/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/217/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski.
Nr aktu prawnego
XLVII/216/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XLVII/215/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2017 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/214/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi powiatu
Nr aktu prawnego
XLVI/213/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji