ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVIII/213/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XLVIII/213/2009

Szczegóły informacji

XLVIII/213/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVIII

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 2009-12-18

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-18

Tytuł aktu:

W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok

Treść:

Uchwała Nr XLVIII/213/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 214, poz. 1806, Nr 102, poz. 1055) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708; Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz. U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381; Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r., Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587; Dz. U. z 2007 r., Nr 115, poz. 791; Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz. 984; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1112; Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1317; Dz. U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100; Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504; Dz. U. z 2009 r., Nr 72, poz. 619; Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666).
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXXV/166/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. dokonuje się następujących zmian:
  1. wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.621.136 zł i obejmuje:
   • dochody bieżące w kwocie 30.386.401 zł,
   • dochody majątkowe w kwocie 5.234.735 zł.
  2. wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 37.646.407 zł i obejmuje:
   • wydatki bieżące w kwocie 28.593.558 zł , w tym na:
    • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.389238 zł,
    • dotacje 206.867 zł,
    • wydatki na obsługę długu 691.536 zł,
    • pozostałe wydatki bieżące 11.305.917 zł,
   • wydatki majątkowe w kwocie 9.052.849 zł,
 2. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2.025.271 zł.
 3. W załączniku Nr 3a do uchwały wskazanej w pkt. 1 zmniejsza się łączną wartość zadania pn. „Remont obiektów mostowych na drogach powiatowych” do kwoty 330.228 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji z PFRON o wkład własny na zadanie dodane w pkt 17 pn. „Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w Mazurskim Centrum Zdrowia SP ZOZ w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II". Załącznik przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W wyniku zmian opisanych w pkt. 1 lit. b) dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2009 rok nie ulegają zmianie.
§ 3
 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2009.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie             

Wiesław Pietrzak         

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Buć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Buć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-28 09:54:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-28 10:09:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-28 10:09:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2792 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony