ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie
Nr aktu prawnego
XLIV/202/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
XLIV/201/2018
Status
Nieobowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Węgorzewskim na lata 2018-2020”
Nr aktu prawnego
XLIV/200/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIII/195/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Węgorzewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
XLIV/199/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku.
Nr aktu prawnego
LXIII/198/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współorganizację warsztatów podczas konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.
Nr aktu prawnego
LXIII/197/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
LXIII/196/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Węgorzewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Nr aktu prawnego
LXIII/195/2018
Status
Zmieniony
Lp: 139
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia zasad przyznawania częściowej refundacji kosztów zakupu usługi transportowej na dojazd uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Węgorzewski, na trasach objętych regularnym publicznym przewozem osób w krajowym transporcie drogowym, na których nie sprzedaje się biletów miesięcznych.
Nr aktu prawnego
LXIII/194/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej
Nr aktu prawnego
LXIII/193/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji