ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIX/225/2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLIX/225/2018

Szczegóły informacji

XLIX/225/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIX

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-08-30

Data podjęcia/podpisania: 2018-08-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 3897, opublikowano dnia: 2018-09-12

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok

Zmienia:

XLI/188/2017

Treść:

UCHWAŁA NR XLIX/225/2018
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok       
 
       Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2018 r. , poz. 995 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) 
 
Rada Powiatu uchwala co następuje:  
 
§ 1 
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLI/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonano następujących zmian:
I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 45.278.025,13 zł  i obejmuje:
  1) dochody bieżące w kwocie 39.869.718,73 zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.903.284,45 zł
  2) dochody majątkowe w kwocie 5.408.306,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.535.952,40 zł.
II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 45.631.912,09 zł i obejmuje:
   1) wydatki bieżące w kwocie 38.665.570,33 zł, z czego
      a. wydatki jednostek budżetowych 34.214.282,02  zł, w tym:
      * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.718.138,38  zł,
      * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.496.143,64 zł,
    b. dotacje na zadania bieżące 480.967,98 zł,
    c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.643.539,28 zł,  
    d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.124.781,05 zł,
    e. obsługa długu 202.000,00  zł,
  2) wydatki majątkowe w kwocie 6.966.341,76  zł, z czego:
     a. inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.337.253,76  zł w tym:
     * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.421.274,30  zł
    b. pozostałe wydatki majątkowe 629.088,00 zł
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  5.968.207,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4  do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6  do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8  do niniejszej uchwały.
6. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 353.886,96 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
7. Przychody budżetu wyniosą 1.142.636,96 zł, rozchody budżetu wyniosą 788.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 
                                                                                                                                                   
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie           
Maciej Zmitrowicz         

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-11 11:30:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-11 11:36:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21 11:15:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony