ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: LII/233/2018Drukuj informacjęAkt prawny: LII/233/2018

Szczegóły informacji

LII/233/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LII

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-10-25

Data podjęcia/podpisania: 2018-10-25

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 4769, opublikowano dnia: 2018-11-07

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok

Zmienia:

XLI/188/2017

Treść:

UCHWAŁA NR LII/233/2018
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25 października 2018 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok            
 
      Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 995 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
 
Rada Powiatu uchwala co następuje:  
 
§ 1
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLI/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonano następujących zmian:
    I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 44.603.084,23 zł 
i obejmuje:
     1) dochody bieżące w kwocie 39.246.777,83  zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 826.636,20 zł
     2) dochody majątkowe w kwocie 5.356.306,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.433.952,40 zł.
  II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 45.248.523,69 zł i obejmuje:
     1) wydatki bieżące w kwocie 37.935.033,00 zł, z czego
         a. wydatki jednostek budżetowych 34.683.584,85  zł , w tym:
         * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.701.371,39  zł,
         * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.982.213,46 zł,
        b. dotacje na zadania bieżące 480.473,22 zł,
        c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.710.838,88 zł,
        d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 858.136,05 zł,
        e. obsługa długu 202.000,00  zł,
    2) wydatki majątkowe w kwocie 7.313.490,69  zł, z czego:
        a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  6.384.402,69  zł w tym:
            * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.301.274,30  zł
        b. pozostałe wydatki majątkowe 929.088,00 zł
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  6.105.389,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7  do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8  do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  645.439,46 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
8. Przychody budżetu wyniosą 1.434.189,46 zł, rozchody budżetu wyniosą 788.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  
 
§ 2 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok nie ulegają zmianie. 
 
§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.        
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie             
Maciej Zmitrowicz           

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-14 08:46:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-14 08:51:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14 09:35:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony