ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/20/2018Drukuj informacjęAkt prawny: II/20/2018

Szczegóły informacji

II/20/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: II

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2018-12-20

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-20

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok

Zmienia:

XLI/188/2017

Treść:

UCHWAŁA NR II/20/2018
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 20 grudnia 2018 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok       
 
        Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 995 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) 
 
Rada Powiatu uchwala co następuje:  
§ 1
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLI/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonano następujących zmian:
I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 44.751.848,24 zł i obejmuje:
   1) dochody bieżące w kwocie 39.395.541,84  zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 826.866,21 zł
   2) dochody majątkowe w kwocie 5.356.306,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.433.952,40 zł.
II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 45.397.287,70 zł i obejmuje:
    1) wydatki bieżące w kwocie 38.083.797,01 zł, z czego
        a. wydatki jednostek budżetowych 34.851.399,60  zł , w tym:
            * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.842.772,70  zł,
            * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.008.626,90 zł,
        b. dotacje na zadania bieżące 480.473,22 zł,
        c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.691.517,54 zł,  
        d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 858.406,65 zł,
        e. obsługa długu 202.000,00 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 7.313.490,69 zł, z czego:
       a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  6.384.402,69  zł w tym:
          * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4.301.274,30  zł
       b. pozostałe wydatki majątkowe 929.088,00 zł
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 6.051.142,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  645.439,46 zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. 
 
§ 2 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2018 rok nie ulegają zmianie. 
 
§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.     
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie           
Halina Irena Faj         

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-27 13:31:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-27 13:36:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-27 15:37:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony