ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/27/2019Drukuj informacjęAkt prawny: IV/27/2019

Szczegóły informacji

IV/27/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: IV

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2019-01-31

Data podjęcia/podpisania: 2019-01-31

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2019 nr pozycja 892, opublikowano dnia: 2019-02-12

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok

Zmienia:

II/24/2018

Treść:

UCHWAŁA NR IV/27/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 31 stycznia 2019 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok            
 
         Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 995 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
 
Rada Powiatu uchwala co następuje: 
 
§ 1 
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonano następujących zmian:
I. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 49.442.440,17 zł i obejmuje:
    1) wydatki bieżące w kwocie 40.608.269,85 zł, z czego
        a. wydatki jednostek budżetowych 35.526.144,66  zł , w tym:
            * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.560.878,70  zł,
            * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.965.265,96  zł,
        b. dotacje na zadania bieżące 489.334,04  zł,
        c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.512.956,00 zł,  
        d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.897.835,15 zł,
        e. obsługa długu 182.000,00  zł,
     2) wydatki majątkowe w kwocie 8.834.170,32  zł, z czego:
        a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  8.834.170,32  zł w tym:
            * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3.378.586,40  zł
        b. pozostałe wydatki majątkowe 0,00 zł
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  5.842.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały.
4. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  1.019.604,86 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
5. Przychody budżetu wyniosą 1.719.604,86 zł, rozchody budżetu wyniosą 700.00,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.  
 
§ 2 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2019 rok nie ulegają zmianie.  
 
§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.                      
 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 w Węgorzewie                
Adam Roczniak               

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-12 10:26:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-12 10:31:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-06 11:14:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony