ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/33/2019Drukuj informacjęAkt prawny: V/33/2019

Szczegóły informacji

V/33/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2019-03-28

Data podjęcia/podpisania: 2019-03-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2019 nr pozycja 1271, opublikowano dnia: 2019-03-07

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok

Treść:

UCHWAŁA NR V/33/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 lutego 2019 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok       
 
        Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 995 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) 
 
Rada Powiatu uchwala co następuje:  
 
§ 1
1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonano następujących zmian:
 
I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 48.492.755,30 zł  i obejmuje:
   1) dochody bieżące w kwocie 42.336.493,36  zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.228.629,74 zł
   2) dochody majątkowe w kwocie 6.156.261,94 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.513.958,94 zł.
 
II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 49.484.042,85 zł i obejmuje:
    1) wydatki bieżące w kwocie 40.629.872,53 zł, z czego
        a. wydatki jednostek budżetowych 35.539.017,94  zł, w tym:
           * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.539.354,70  zł,
           * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.999.663,24  zł,
       b. dotacje na zadania bieżące 498.334,04  zł,
       c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.512.956,00 zł,
       d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.897.564,55 zł,
       e. obsługa długu 182.000,00  zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 8.854.170,32  zł, z czego:
       a. inwestycje i zakupy inwestycyjne  8.854.170,32  zł w tym:
          * na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3.378.586,40  zł
       b. pozostałe wydatki majątkowe 0,00 zł
2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 5.842.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7  do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8  do niniejszej uchwały.
7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  991.287,55 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 655.090,05 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości  336.197,50 zł.
8. Przychody budżetu wyniosą 1.691.287,55 zł, rozchody budżetu wyniosą 700.00,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.  
 
§ 2 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2019 rok nie ulegają zmianie. 
 
§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.    
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie             
Halina Irena Faj             

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-06 11:27:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-06 11:34:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07 14:45:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1018 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony