ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/38/2019Drukuj informacjęAkt prawny: VI/38/2019

Szczegóły informacji

VI/38/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2019-03-28

Data podjęcia/podpisania: 2019-03-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2019 nr pozycja 1838, opublikowano dnia: 2019-04-04

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok

Zmienia:

II/24/2018

Na podstawie:

         Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 511) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
 
Rada Powiatu uchwala co następuje:

Treść:


 § 1
 
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonano następujących zmian:
  1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 48.186.220,86 zł  i obejmuje:
   1. dochody bieżące w kwocie 42.426.385,36  zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.228.629,74 zł
   2. dochody majątkowe w kwocie 5.759.835,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.578.567,50 zł.
  2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 48.716.474,41 zł i obejmuje:
   1. wydatki bieżące w kwocie 40.719.764,53 zł, z czego
    1. wydatki jednostek budżetowych 35.615.246,94  zł , w tym:
     • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.666.366,04  zł,
     • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.948.880,90  zł,
    2. dotacje na zadania bieżące 498.334,04  zł,
    3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.526.619,00 zł,
    4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.897.564,55 zł,
    5. obsługa długu 182.000,00  zł,
   2. wydatki majątkowe w kwocie 7.996.709,88  zł, z czego:
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  7.996.709,88  zł w tym:
     • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3.480.125,96  zł
    2. pozostałe wydatki majątkowe 0,00 zł
 2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 5. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  5.930.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 6. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  530.253,55 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
 7. Przychody budżetu wyniosą 1.230.253,55 zł, rozchody budżetu wyniosą 700.00,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 § 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2019 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
                       w Węgorzewie            
                      Halina Irena Faj          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Atkielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-02 13:25:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-02 13:41:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16 13:27:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony