ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1881 2009-03-16 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian budzetu Powiatu na 2009 rok 235/2009 Obowiązujący
1882 2009-03-09 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Węgorzewskiego a Zarządem Powiatu w zakresie sprawozdawczości budżetowej 234/2009 Obowiązujący
1883 2009-03-09 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2009 233/2009 Obowiązujący
1884 2009-03-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie realizacji budżetu powiatu na 2009 rok 232/2009 Uchylony
1885 2009-03-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do przenoszenia wydatków 231/2009 Obowiązujący
1886 2009-03-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2009 roku 230/2009 Obowiązujący
1887 2009-03-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok 229/2009 Obowiązujący
1888 2009-03-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmiany uchwały Nr 111/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 228/ 2009 Obowiązujący
1889 2009-02-16 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Balon – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu w Węgorzewie do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 227/ 2009 Obowiązujący
1890 2009-02-02 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 226/2009 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu