ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Zarządu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/61/2019Drukuj informacjęAkt prawny: XI/61/2019

Szczegóły informacji

XI/61/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2019-09-26

Data podjęcia/podpisania: 2019-09-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2019 nr pozycja 4784, opublikowano dnia: 2019-10-04

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok

Na podstawie:

         Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 511) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869) Rada Powiatu uchwala co następuje:
 

Treść:

§ 1
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonano następujących zmian:
  1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 50.353.742,59 zł  i obejmuje:
   1. dochody bieżące w kwocie 44.528.133,09  zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.436.835,49
   2. dochody majątkowe w kwocie 5.825.609,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkówo których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.578.567,50 zł.
  2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 50.495.242,52 zł i obejmuje:
   1. wydatki bieżące w kwocie 42.213.109,39 zł, z czego
    1. wydatki jednostek budżetowych 36.805.104,35  zł , w tym:
     • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.972.489,14 zł,
     • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.832.615,21  ,
    2. dotacje na zadania bieżące 496.354,04  zł,
    3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.612.057,70 ,
    4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3.117.593,30 zł,
    5. obsługa długu 182.000,00  zł,
   2. wydatki majątkowe w kwocie 8.282.133,13  zł, z czego:
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  8.189.633,13  zł w tym:
     • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3.482.253,13  zł
    2. pozostałe wydatki majątkowe 92.500,00 zł
 2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  6.198.785,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7  do niniejszej uchwały.
 5. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  141.499,93,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące
  z wolnych środków z lat ubiegłych.
 6. Przychody budżetu wyniosą 841.499,93 , rozchody budżetu wyniosą 700.000,00 zgodnie
  z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 § 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2019 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
                                            w Węgorzewie            
                                    
Halina Irena Faj             

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-30 12:14:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-30 12:18:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-04 14:14:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony