ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2019-04-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia bilansów za 2018 rok 22/2019 Obowiązujący
52 2019-04-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I kwartał 2019 roku 21/2019 Obowiązujący
53 2019-04-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych 20/2019 Obowiązujący
54 2019-04-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2019 19/2019 Obowiązujący
55 2019-04-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dariuszowi Jurkiewiczowi Dyrektorowi PCPR do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Węgorzewskiego 18/2019 Obowiązujący
56 2019-04-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w latach 2019 - 2021 projektu konkursowego w ramach naboru RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 pt. „Twoja rodzina. Twoja siła” Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 17/2019 Obowiązujący
57 2019-03-28 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Węgorzewie za 2018 rok. 16/2019 Obowiązujący
58 2019-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2019. 15/2019 Obowiązujący
59 2019-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2019. 14/2019 Obowiązujący
60 2019-03-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2019 roku VI/41/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu