ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Zarządu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIII/191/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/191/2009

Szczegóły informacji

XLIII/191/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 2009-06-25

Data podjęcia/podpisania: 2009-06-25

Tytuł aktu:

W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok

Treść:

Uchwała Nr XLIII/191/2009
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 214, poz. 1806, Nr 102, poz. 1055) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 oraz Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Dz. U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz. U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381, Dz. U. z 2006 r., Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Dz. U. z 2007 r., Nr 115, poz. 791, Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100).
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXXV/166/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. dokonuje się następujących zmian:
  1. wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 33.374.370 zł i obejmuje:
   • dochody bieżące w kwocie 29.062.366 zł ,
   • dochody majątkowe w kwocie 4.312.004 zł
  2. wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35.399.641 zł i obejmuje:
   • wydatki bieżące w kwocie 27.640.758 zł , w tym na:
    • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.178.491 zł,
    • dotacje 207.317 zł,
    • wydatki na obsługę długu 691.536 zł,
    • pozostałe wydatki bieżące 10.536.414 zł,
   • wydatki majątkowe w kwocie 7.758.883 zł,
 2. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2.025.271 zł.
 3. W wyniku zmian opisanych w pkt. 1 lit. a) i b) zmianie ulegają załączniki inwestycyjne do budżetu ustalonego uchwałą wskazaną w pkt. 1 oznaczone Nr 3, Nr 3a i Nr 4. Załączniki te przyjmują brzmienie odpowiednio jak w załączniku Nr 3, Nr 3a i Nr 4 do niniejszej uchwały.
 4. W wyniku przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do budżetu zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. W § 3 pkt. 2 uchwały wskazanej w pkt. 1 kwotę „2.625.630 zł” zastępuje się kwotą „2.697.061 zł”, a kwotę „600.359 zł” zastępuje się kwotą „671.790 zł”.
 5. W wyniku zmian opisanych w pkt. 1, lit. b) dokonuje się zmian planu dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2009 rok nie ulegają zmianie.
§ 3
 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2009.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie           
Wiesław Pietrzak         
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Buć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Buć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-03 14:20:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-03 14:33:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-03 14:33:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony