ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i finansowania sieci dróg powiatowych Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018 – 2028”. 201/2018 Obowiązujący
2 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2018 r. 200/2018 Obowiązujący
3 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018. 199/2018 Obowiązujący
4 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie powołania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim. 198/2018 Obowiązujący
5 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności pieniężnych Powiatu Węgorzewskiego przypadających od dłużnika. 197/2018 Obowiązujący
6 2018-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Węgorzewie Nr 143/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale tworzące mieszkaniowy zasób powiatu węgorzewskiego. 196/2018 Obowiązujący
7 2018-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu płatności należności pieniężnych Powiatu Węgorzewskiego przypadających od dłużnika. 195/2018 Obowiązujący
8 2018-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie na 2018 rok. 194/2018 Obowiązujący
9 2018-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie na 2018 rok. 193/2018 Obowiązujący
10 2018-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie na 2018 rok. 192/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu