ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
119/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
118/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
117/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, a także koła gospodyń wiejskich
Nr aktu prawnego
116/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Nr aktu prawnego
115/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie na rok 2021
Nr aktu prawnego
114/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie na rok 2021
Nr aktu prawnego
113/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie na rok 2021
Nr aktu prawnego
112/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie na rok 2021
Nr aktu prawnego
111/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
110/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji