ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: LIII/237/2010Drukuj informacjęAkt prawny: LIII/237/2010

Szczegóły informacji

LIII/237/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII

Kadencja: III (2006-2010)

Data wejścia w życie: 2010-10-28

Data podjęcia/podpisania: 2010-04-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 161 pozycja 2084, opublikowano dnia: 2010-10-14

Tytuł aktu:

W sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach

Traci moc:

XIII/94/2003, XXVIII/199/2004, XXVIII/199/2004

Na podstawie:

Uchwała Nr LIII/237/2010
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.), art. 14 pkt. 2 i art. 16 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 12 punkt 8 litera „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 2, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.)
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§1
Z dniem 1 lipca 2010 r. tworzy się jednostkę organizacyjną – samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Ogonkach.
§2
Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach należy w szczególności:
 
 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 5. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 6. koordynacja robót w pasie drogowym;
 7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg;
 8. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 9. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 10. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 11. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 12. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 13. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 14. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 15. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 16. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. 

 §3

 1. Źródłem finansowania działalności zakładu są dochody własne, a w szczególności wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi przekazanymi zakładowi.
 2. Źródłem finansowania są także dochody uzyskiwane przez zakład z tytułu odpłatnego wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności zakładu.
 3. Zakład może otrzymywać z budżetu Powiatu Węgorzewskiego:
  1. dotacje przedmiotowe,
  2. dotacje celowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
§4
Z dniem utworzenia wyposaża się zakład w pierwsze środki obrotowe w wysokości 200 000,00zł. oraz składniki majątku służące do realizacji zadań wskazanych w § 2.
§5
Zakład nie dokonuje wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu Powiatu Węgorzewskiego.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie              

Wiesław Pietrzak          

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Buć Data wytworzenia informacji: 2010-05-18
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć Data wprowadzenia do BIP 2010-05-18 08:44:59
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć Data udostępnienia informacji: 2010-05-18 08:45:45
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć-Filipczak Data ostatniej zmiany: 2012-10-25 10:49:27
Artykuł był wyświetlony: 1832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu