ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018– 2026 XLIV/205/2018 Obowiązujący
2 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok XLIV/204/2018 Obowiązujący
3 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XLI/186/2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego XLIV/203/2018 Obowiązujący
4 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie XLIV/202/2018 Obowiązujący
5 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2018 rok. XLIV/201/2018 Obowiązujący
6 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Węgorzewskim na lata 2018-2020” XLIV/200/2018 Obowiązujący
7 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIII/195/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Węgorzewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XLIV/199/2018 Obowiązujący
8 2018-02-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku. LXIII/198/2018 Obowiązujący
9 2018-02-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współorganizację warsztatów podczas konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”. LXIII/197/2018 Obowiązujący
10 2018-02-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgorzewskiego LXIII/196/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu