ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

VII/44/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VII

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2019-04-25

Data podjęcia/podpisania: 2019-04-25

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2019 nr pozycja 2374, opublikowano dnia: 2019-05-10

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu

Treść:


Uchwała Nr VII/44/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu

 
     Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r.poz. 1523)  Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1
  1. Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr VI/31/2002 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2002 r., Nr 71, poz. 1077 z 2005 r. Nr 15, poz. 279 z 2006 r. Nr 11 poz. 250 z 2007 r. Nr 123, poz. 1710 z 2011 r. Nr 156, poz. 2382 z 2012 r. poz. 2639, 2640 z 2018 r. poz.5177)
  2. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Powiatu w Węgorzewie, które stanowi załącznik do uchwały.
  3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.

§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Przewodnicząca Rady Powiatu
                                        w Węgorzewie          
                                                  Halina Irena Faj           

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-10
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Powiatu Data wprowadzenia do BIP 2019-05-10 15:00:29
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 15:09:08
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 15:16:30
Artykuł był wyświetlony: 357 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie