Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
20/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
19/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dariuszowi Jurkiewiczowi Dyrektorowi PCPR do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
18/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w latach 2019 - 2021 projektu konkursowego w ramach naboru RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 pt. „Twoja rodzina. Twoja siła” Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
17/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Węgorzewie za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
16/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2019.
Nr aktu prawnego
15/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2019.
Nr aktu prawnego
14/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2019 roku
Nr aktu prawnego
VI/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI/40/2019
Status
Zmieniony
Lp: 100
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019– 2026
Nr aktu prawnego
VI/39/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji