Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1101
Data podjęcia
2011-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2011 roku
Nr aktu prawnego
VI/31/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1102
Data podjęcia
2011-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie
Nr aktu prawnego
VI/30/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1103
Data podjęcia
2011-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
V/29/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1104
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
14/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1105
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Węgorzewskiego.
Nr aktu prawnego
13/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1106
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2011.
Nr aktu prawnego
12/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1107
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie, utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Lesznie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości utworzenia
Nr aktu prawnego
IV/28/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1108
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Giżycku.
Nr aktu prawnego
IV/27/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1109
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok
Nr aktu prawnego
IV/26/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1110
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członka Komisji Społecznej i Spraw Obywatelskich
Nr aktu prawnego
IV/25/2011
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji