Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1171
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2010 rok
Nr aktu prawnego
381/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1172
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
udziału Zespołu Szkół Zawodowych w zakresie realizacji projektu „Pewny zawód drogą do sukcesu – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Węgorzewie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowywanych ze środków EFS
Nr aktu prawnego
380/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1173
Data podjęcia
2010-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia dyrektora ZSZ do reprezentowania Powiatu Węgorzewskiego w zakresie realizacji projektu „Pewny zawód drogą do sukcesu – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Węgorzewie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowywanych ze środków EFS
Nr aktu prawnego
379/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1174
Data podjęcia
2010-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2010 rok
Nr aktu prawnego
378/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1175
Data podjęcia
2010-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian planu finansowego dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku
Nr aktu prawnego
Nr 377/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1176
Data podjęcia
2010-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2010 rok
Nr aktu prawnego
376/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1177
Data podjęcia
2010-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
375/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1178
Data podjęcia
2010-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego w Węgorzewie do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
374/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1179
Data podjęcia
2010-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr 386/2005 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z 20 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
373/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1180
Data podjęcia
2010-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Nr aktu prawnego
372/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji