Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1181
Data podjęcia
2010-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
364/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1182
Data podjęcia
2010-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia dyrektora SOSW do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Restauracja i modernizacja posesji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie” z Województwem Warmińsko- Mazurskim.
Nr aktu prawnego
363/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1183
Data podjęcia
2010-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie.
Nr aktu prawnego
362/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1184
Data podjęcia
2010-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian planu finansowego dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku.
Nr aktu prawnego
361/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1185
Data podjęcia
2010-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
360/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1186
Data podjęcia
2010-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ulic: Plac Wolności, Portowej, Pionierów oraz Zielonej w Węgorzewie, do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
359/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1187
Data podjęcia
2010-08-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
358/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1188
Data podjęcia
2005-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia numerów porządkowych szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski
Nr aktu prawnego
XLIV/299/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1189
Data podjęcia
2005-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2005 r.
Nr aktu prawnego
XLI/290/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1190
Data podjęcia
2005-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w likwidacji
Nr aktu prawnego
XXXVIII/269/2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji