Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Węgorzewskim za rok 2018”
Nr aktu prawnego
VIII/45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzonego za 2018 rok
Nr aktu prawnego
23/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu
Nr aktu prawnego
VII/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019– 2026
Nr aktu prawnego
VII/43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VII/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia bilansów za 2018 rok
Nr aktu prawnego
22/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I kwartał 2019 roku
Nr aktu prawnego
21/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
20/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
19/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dariuszowi Jurkiewiczowi Dyrektorowi PCPR do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
18/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji