ˆ

Uchwały Rady

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 38/2019 Obowiązujący
2 2019-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla Najzdolniejszych Uczniów - Mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego 37/2019 Obowiązujący
3 2019-10-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Węgorzewskiego w 2020 roku 36/2019 Obowiązujący
4 2019-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 35/2019 Obowiązujący
5 2019-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019–2026 XI/62/2019 Obowiązujący
6 2019-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok XI/61/2019 Obowiązujący
7 2019-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Węgorzewskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi w 2020 r. XI/60/2019 Obowiązujący
8 2019-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” XI/59/2019 Obowiązujący
9 2019-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Węgorzewskiego przypadających od dłużnika 34/2019 Obowiązujący
10 2019-09-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 33/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie