ˆ

Dostęp do Informacji publicznej

Szczegóły informacji

Dostęp do Informacji publicznej

Informacja ogłoszona dnia 2009-08-03 18:48:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dostęp do Informacji publicznej
 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z 6 września 2001 r. udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  1. zapoznania się z informacją publiczną, udostępnioną na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Węgorzewskiego oraz tablicach informacyjnych Starostwa,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych na poszczególnych stanowiskach pracy,
  3. kopiowania, wydrukowania, przesłania lub przeniesienia informacji publicznej na powszechnie stosowany nośnik informacji.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz cennik opłat za wydruk, kopiowanie informacji publicznej oraz aktów normatywnych w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie ustala Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Węgorzewskiego z dnia 21 maja 2012r.

W przypadku nie zamieszczenia informacji w BIP, dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnianie informacji publicznej na wniosek. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.

Informacja publiczna na wniosek udzielana jest:

  1. ustnie,
  2. pisemnie, w tym poprzez wydruk, kopiowanie, przeniesienie na nośnik informacji , przesłanie pocztą elektroniczną na wskazany adres,
  3. poprzez umożliwienie wglądu do dokumentów.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
Ustala się cennik opłat za wydruk, kopiowanie informacji publicznej lub zapisanie na nośniku informacji , stanowiący załącznik nr 2 do w/w zarządzenia. W przypadku gdy wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 nie przekracza kwoty 2 zł, opłat tych nie pobiera się. 
Starostwo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-03 18:48:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-03 18:48:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-20 09:37:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5544 raz(y)