ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie koncesji na poszukiwanie rozpoznawanie kopalinDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie koncesji na poszukiwanie rozpoznawanie kopalin

Szczegóły informacji

Wydawanie koncesji na poszukiwanie rozpoznawanie kopalin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Środowiska, Budownictwa i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2015-05-28 12:33:19

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

Krzysztof Kołaszewski

Miejsce załatwienia

Wydział Środowiska i Budownictwa w Węgorzewie

Telefon kontaktowy

87-427-01-41

Adres e-mail

srodowisko@powiatwegorzewski.pl

Sposób załatwienia

Wydanie koncesji

Miejsce odbioru

Wydział Środowiska i Budownictwa w Węgorzewie

Wymagane Dokumenty

wniosek zawierający dane zgodne z art. 18 i 19 ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
  • określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca.
  • określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności.
  • określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.

Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych.

Do wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin należy dołączyć projekt prac geologicznych.

Czas realizacji

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

opłata skarbowa – 616 zł

Tryb odwoławczy

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Węgorzewskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania

Podstawa prawna

Art. 15 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).
« powrót do poprzedniej strony